Όροι και Προϋποθέσεις

Παρεχόμενες υπηρεσίες διαδικτυακού τόπου

Το AlemaxToys.gr δημιουργήθηκε για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως διαδικτυακών παραγγελιών της εταιρίας PELLET POINT, με δ.τ. “ALEMAX TOYS”. Οι όροι χρήσης του AlemaxToys.gr αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες, τους οποίους τηρεί και επιβάλλει το AlemaxToys.gr κατά την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών και είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο. Το AlemaxToys.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη συμμόρφωση των χρηστών της ιστοσελίδας ή και τρίτων προσώπων.

Εάν ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με όλους τους όρους της ιστοσελίδας, παρακαλείτε να μην συνεχίσει την πλοήγηση σε αυτήν. Οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα του AlemaxToys.gr να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.

Ο χρήστης που επισκέπτεται τον διαδικτυακό τόπο αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και υποχρεούται να τους τηρήσει, γι’ αυτό και παρακαλείτε να ελέγχει τακτικά τους όρους.

Πρόσβαση, περιήγηση και αλληλεπίδραση στο διαδικτυακό τόπο

Ο επισκέπτης του AlemaxToys.gr έχει το δικαίωμα πρόσβασης και περιήγησης στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος και το δημοσιευμένο περιεχόμενό τους, τα οποία δεν αφορούν το απόρρητο των επικοινωνιών που δεν είναι προσβάσιμο από την τυπική διαδικασία πλοήγησης (browsing) και δεν μεταβιβάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της εταιρίας.

Το AlemaxToys.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση (συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας) για οποιασδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης από την προβολή σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του AlemaxToys.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του AlemaxToys.gr παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Το AlemaxToys.gr δεν εγγυάται ότι τα προβαλλόμενα στοιχεία (σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές και περιεχόμενο) θα παρέχονται σε συνεχή και χωρίς σφάλματα λειτουργία. Επίσης το AlemaxToys.gr δεν ευθύνεται για οποιουσδήποτε “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά τα οποία μπορεί να προέρθουν από το ίδιο ή συγγενικό site ή οι servers μέσω των οποίων αυτά τίθενται . Το AlemaxToys.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Ο χρήστης με την εισαγωγή των στοιχείων του (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλικία) λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) από το AlemaxToys.gr στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Σε περίπτωση που δεν ενδιαφέρεται περεταίρω του δίνεται η δυνατότητα να παύσει της υπηρεσία ενημέρωσης με ηλεκτρονικά μηνύματα.
Επίσης, ο επισκέπτης της ηλεκτρονικής σελίδας AlemaxToys.gr έχει τη δυνατότητα να και λαμβάνει ενημερώσεις για τις νέες καταχωρήσεις της ιστοσελίδας με εγγραφή στον συναθροιστή αναρτήσεων (RSS feed). Σε περίπτωση που δεν ενδιαφέρεται περεταίρω του δίνεται η δυνατότητα να παύσει της υπηρεσία ενημέρωσης.

Λογαριασμός μέλους

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου, οφείλει να διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα για να παραγγείλει τα διαθέσιμα προς εξ αποστάσεως πώληση προϊόντα που προβάλλονται, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την διαδικασία παραγγελίας όπως αυτή αναλύεται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες.

Για την δυνατότητα υποβολής παραγγελίας προϊόντων απαιτείται η εγγραφή του επισκέπτη στο AlemaxToys.gr και η αποδοχή των παρακάτω: α) παροχή έγκυρων, ολοκληρωμένων και ακριβών πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές β) να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη γ) να μην αναλαμβάνει την περαιτέρω διάθεση των προϊόντων που αγοράζει και να μην τα χρησιμοποιεί για εξυπηρέτηση επαγγελματικών σκοπών του. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης αρνηθεί να τις θέσει τις απαιτούμενες πληροφορίες ή οι πληροφορίες που διαθέτει δεν είναι ακριβείς για την σύναψη της σύμβασης με το AlemaxToys.gr η σύμβαση δεν θεωρείται έγκυρη και δεν θα μπορεί το AlemaxToys.gr να εκτελέσει την παραγγελία του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές είναι απόρρητες και σε καμία περίπτωση δεν δίνονται σε τρίτους και οι ιδιοκτήτες αυτής της σελίδας ουδεμία ευθύνη φέρουν για τη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών σε περίπτωση (ψηφιακής) διάρρηξης της σελίδας ή της βάσης δεδομένων αυτής.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την όλες τις πράξεις που πραγματοποιούνται υπό τα στοιχεία του προσωπικού του λογαριασμού (user account), την προσεκτική χρήση του και την τυπική έξοδό από τον λογαριασμό στο τέλος κάθε χρήσης (logout). Ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης του AlemaxToys.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας (γενόμενη ή / και πιθανή). Το AlemaxToys.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία ή αμέλεια των μελών να σεβαστούν και να εφαρμόσουν τα παραπάνω.

Ο χρήστης συμφωνεί να μην κάνει χρήση της σελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται από το AlemaxToys.gr για:

 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
 • Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη / μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή / και συνεργασία του χρήστη / μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
 • Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών / μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των σελίδων και των υπηρεσιών του AlemaxToys.gr
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
 • Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του AlemaxToys.gr

Ο χρήστης / μέλος αποδέχεται ότι το AlemaxToys.gr δεν ελέγχει προκαταρκτικά το περιεχόμενο, διατηρεί το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης / δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των σελίδων και των υπηρεσιών του AlemaxToys.gr. Επίσης, εφόσον παρατηρηθεί περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης, το AlemaxToys.gr και οι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να το διαγράφουν. Ο χρήστης / μέλος αποδέχεται ότι οφείλει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, καθώς και οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή / και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Ο χρήστης / μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του διαδικτύου (Ιnternet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης / μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

Το AlemaxToys.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες / μέλη.

Το AlemaxToys.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του / των κωδικών πρόσβασης του μέλους στις υπηρεσίες του ή / και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες / μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης.

Έγκυρη παραγγελία

Ο χρήστης είναι ικανός να συνάψει έγκυρη παραγγελία εφόσον είναι και δικαιοπρακτικά ικανός (σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς την σύναψη σύμβασης πώλησης). Το AlemaxToys.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ενημερώσει τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα για τυχόν παραγγελίες που πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Παρά όλα αυτά το AlemaxToys.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε καμία περίπτωση για τα παραπάνω (περί έγκυρης παραγγελίας) καθώς δεν έχει την δυνατότητα να εξακριβώσει κατά πόσο είναι αληθή τα στοιχεία του χρήστη.

Η υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων από τα μέλη / χρήστες αποτελεί δήλωση βούλησης σύναψης συμβάσεως πωλήσεως όπως αυτή ρυθμίζεται από την σχετική νομοθεσία και όχι απλή εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η σύμβαση καταρτίζεται στην Ελληνική γλώσσα.

Όλες οι συμβάσεις για την αγορά προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο όπως έχει τροποποιηθεί από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες οι οποίες σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και με τις συμβάσεις εξ αποστάσεως με καταναλωτές. Για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Με την υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων, το μέλος / χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι εφ’ όσον όλα ή μέρος των προϊόντων που παρήγγειλε είναι διαθέσιμα και εφ’ όσον, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των ιδιοκτητών, κριθεί κατάλληλος και φερέγγυος για σύναψη συμβάσεως πώλησης, τότε, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, όλα ή μέρος των προϊόντων που παρήγγειλε θα του αποσταλούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Το AlemaxToys.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα είδη ή την ποσότητα των προϊόντων τα οποία είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

Το AlemaxToys.gr απαγορεύει την υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων από έναν χρήστη με χρήση γενικότερα του λογαριασμού (user account) ενός άλλου μέλους / χρήστη, ακόμα και με την ρητή ή μη έγκριση του τελευταίου.

Υπόχρεος προς πληρωμή και ολοσχερή εξόφληση των πωληθέντων προϊόντων σε κάθε περίπτωση είναι το μέλος / χρήστης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του οποίου έγινε χρήση του λογαριασμού του (user account) προκειμένου να γίνει υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων. Το αυτό ισχύει σε περίπτωση όπου έγινε χρήση γενικότερα του λογαριασμού (user account) ενός μέλους/χρήστη από υπαλλήλους, βοηθούς ή πάσης φύσεως προσωπικό ή τρίτους προκειμένου να γίνει υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας προϋποθέτει:

 1. την συμπλήρωση σχετικής φόρμας με την παράθεση των απαραίτητων στοιχείων για την σύναψη της σύμβασης πώλησης,
 2. την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης, όσον αφορά το πωλούμενο είδος, την ποσότητα, το τίμημα συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης της παροχής,
 3. την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καταρτιζόμενης σύμβασης. Η αποδοχή των παραπάνω συντελείται με την ηλεκτρονική επιλογή «Δέχομαι τους όρους χρήσης.» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, εφαρμοζομένου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την εταιρία για:

 1. την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή
 2. τα βασικά φυσικά χαρακτηριστικά του αγαθού,
 3. την τιμή, την ποσότητα και τα μεταφορικά έξοδα, καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,
 4. τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης,

Τιμές

Οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α και όλους τους σχετικούς φόρους. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Το AlemaxToys.gr εργάζεται ώστε να παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα οι ακριβείς οι τιμές των προϊόντων αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την παντελή έλλειψη λάθους. Σε περίπτωση που υπάρχει λανθασμένη τιμή όσον αφορά ένα προϊόν, το AlemaxToys.gr θα χορηγήσει στον πελάτη το δικαίωμα να αγοράσει το προϊόν στην πραγματική του τιμή (τη σωστή τιμή) είτε να ακυρώσει την παραγγελία.

Οι τιμές προσφοράς αφορούν μόνο τις αγορές μέσω διαδικτύου και μόνο. To φυσικό κατάστημα του AlemaxToys.gr διαθέτει όλα του τα προϊόντα στις αρχικές τιμές αγοράς.

Aγορά Προϊόντων “Κατόπιν Παραγγελίας”

Τα προϊόντα που αναγράφουν ως Διαθεσιμότητα την κατάσταση “Κατόπιν Παραγγελίας” δύναται να αγορασθούν από τον πελάτη. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, και την προ-πληρωμή του χρηματικού αντίτιμου του προϊόντος με τους κάτωθι αναγραφόμενους τρόπους πληρωμής, το Alemaxtoys.gr προχωρά στην παραγγελία του προϊόντος. Το χρονικό διάστημα της παραλαβής του προϊόντος δύναται να φθάσει και τις 20 εργάσιμες ημέρες.

Πληρωμή

Ο τρόπος καταβολής του τιμήματος επιλέγεται από τον ενδιαφερόμενο και περιλαμβάνει τη δυνατότητα της χρήσης πιστωτικής κάρτας, ή την αντικαταβολή.Το Alemax Toys χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα πληρωμών της Alpha Bank για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μία πλατφόρμα που ακολουθεί τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας της διεθνούνς τραπεζικής αγοράς. Αποδεκτές πιστωτικές κάρτες είναι όσες παρουσιάζονται ως επιλεγόμενες από το σύστημα υποβολής παραγγελίας του διαδικτυακού τόπου και προϋπόθεση για την κατάρτιση της σύμβασης είναι ότι έχει εγκριθεί η πιστωτική κάρτα του πελάτη.

horizontal_banner_white_1

Παράδοση προϊόντων

Ο Πελάτης πρέπει να εξακριβώσει την καλή κατάσταση των εμπορευμάτων. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, ο πελάτης οφείλει να αρνηθεί να λάβει τα εμπορεύματα και να ενημερώσει σχετικά τον διανομέα και το AlemaxToys.gr αμέσως. Το AlemaxToys.gr ευθύνεται μόνο για ζημίες σε περίπτωση που η συσκευασία παραμείνει άθικτη. Εφόσον σημειωθεί επιστροφή αποστολής που δεν παραδόθηκαν, εφόσον δεν υφίσταται υπαιτιότητα του AlemaxToys.gr, η αποστολή μπορεί να επιτευχθεί ξανά, μόνο με την καταβολή των αντίστοιχων εξόδων αποστολής. Τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα του AlemaxToys.gr, μέχρι τη στιγμή που έχει καταβληθεί το συνολικό ποσό για αυτά.

Παραλαβή με BOX NOW


Η BOX NOW ως τρόπος παραλαβής στο check out σου επιτρέπει να παραλάβεις μόνος σου το δέμα σου ο,τι ώρα θες σε ένα από τα Αυτόματα Μηχανήματα Παραλαβής BOX NOW Locker κοντά στο σπίτι σου ή στην δουλειά σου.

Πλεονεκτήματα:

Δεν χρειάζεται πια να περιμένεις για να λάβεις το δέμα σου, σε περιμένει αυτο.

Περισσότερες πληροφορίες για την BOX NOW:

 • Το δέμα σου θα σε περιμένει στη BOX NOW θυρίδα για 72 ώρες. Μπορείς να κάνεις παράταση για ακόμα 24 ώρες εύκολα και γρήγορα μέσω της ιστοσελίδας μας https://track.boxnow.gr/ ή καλώντας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211- 1005301
 • Ενιαία ογκομετρική χρέωση ανά παραγγελία
 • Θέλεις να στείλεις τη παραγγελία σου ως δώρο στο αγαπημένο σου πρόσωπο; Τώρα μπορείς, άμεσα και οικονομικά εδώ: https://p2p.boxnow.gr
 • Παράλαβε το ο,τι ώρα θες: Tα ΒΟΧ ΝΟW Locker λειτουργούν 24ώρες το 24ωρο
 • Παράλαβε το γρήγορα: Eντός 24 ωρών σε όλη την Ελλάδα
 • Πλήρωσε λιγότερα για περισσότερα: Οικονομικές τιμές μεταφορικών για παράδοση εντός 24 ωρών

Αναλυτικά: Βox Νow.pdf

Παραλαβή με Γενική Ταχυδρομική

Το Alemax Toys χρησιμοποιεί την εταιρία ταχυμεταφορών “Γενική Ταχυδρομική Α.Ε.” για την αποστολή των προϊόντων. Η παράδοση αυτών γίνεται πανελλαδικά την επόμενη εργάσιμη της ημέρας αποστολής. Το Alemax Toys προσφέρει τη δυνατοτήτα αποστολής με αντικαταβολή. Τα έξοδα αποστολής και αντικαταβολής (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ανέρχονται στο ποσό των 5.50 ευρώ, για αποστολές σε όλη την Ελλάδα.

Ακύρωση Παραγγελίας

Ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία, εφόσον αυτή δεν έχει παραδοθεί σε εταιρία ταχυμεταφορών. Το Alemax Toys δεν κάνει δεκτές ακυρώσεις παραγγελιών, εφόσον αυτές έχουν αποσταλλεί στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο καναλωτής.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί να ακυρώσει την παραγγελία του, πρωτού αυτή του αποσταλεί, θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το Alemax Toys.

Δικαίωμα υπαναχώρησης αγαθών

Ο καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών το αγαθό που έχει παραγγείλει, επιστρέφοντας το στην αρχική του κατάσταση (άθικτη συσκευασία, χωρίς ζημίες και με άθικτο αυτοκόλλητο ασφαλείας) χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη. Εξαιρούνται προϊόντα κατηγορίας οπτικών δίσκων (DVD), αξεσουάρ, αφίσών, αυτοκόλλητων, ρουχισμού και στολών. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων.

Ο πελάτης οφείλει να αποστείλει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, σε περίπτωση υπαναχώρησης, το προϊόν (εντός της κλειστής συσκευασίας του και με το αυτοκόλλητο ασφαλείας του) και να ενημερώσει άμεσα το AlemaxToys.gr, ενώ ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που του κατέβαλε ο καταναλωτής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών το προϊόν εφόσον ήταν ή παραδόθηκε ελαττωματικό. Η επιστροφή του τιμήματος γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η εξόφληση, εκτός από την περίπτωση της αντικαταβολής (κατά την οποία αποδίδεται, αφού δοθούν τα στοιχεία του πελάτη, στο τέλος του μήνα που έλαβε χώρα η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Σε περίπτωση που το τίμημα έχει χρεωθεί στην πιστωτική κάρτα του καταναλωτή, η ενάσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης επιφέρει ταυτόχρονα και την λύση της σχετικής τριμερούς σύμβασης ανάμεσα σε καταναλωτή – προμηθευτή και τράπεζα, χωρίς καταβολή αποζημίωσης.

Δικαίωμα αντικατάστασης αγαθών

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον αυτό που του παραδόθηκε ήταν ελαττωματικό, δεν αντιστοιχεί σε προϊόν που παρήγγειλε ή δεν έμεινε ικανοποιημένος από το προϊόν. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με το AlemaxToys.gr και να αποσταλεί την ημέρα της παραλαβής πίσω ώστε να ακολουθήσει η αντικατάσταση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα προϊόντα να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν (άθικτη συσκευασία, χωρίς ζημίες και με άθικτο αυτοκόλλητο ασφαλείας του AlemaxToys.gr), και ο καταναλωτής να διαθέτει το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης. Συνιστούμε τον επισταμένο έλεγχο κατά την παραλαβή, έτσι ώστε να αποφευχθούν παραλαβές ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που δεν παραγγέλθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για υποβολή αίτησης αντικατάστασης δεν δύναται να παραταθεί πέραν των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Πριν από κάθε ενέργεια ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει σχετικά το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του AlemaxToys.gr. Για την αντικατάσταση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

 1. Άμεση ενημέρωση του AlemaxToys.gr (εντός 24 ωρών από την παραλαβή του προϊόντος) για την επισήμανση του προβλήματος.
 2. Αίτησης επιστροφής προϊόντος με email από την σελίδα επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
 3. Εφόσον πρόκειται για προϊόν που δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται εντός της συσκευασίας και με άθικτο το αυτοκόλλητο ασφαλείας

H αποστολή του νέου προϊόντος θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος ίσου με το χρόνο αποστολής του αρχικού εκτός και αν ο πελάτης ζητήσει διαφορετικούς χρόνους.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας

Οι διακριτικοί τίτλοι, τα εμπορικά σήματα και τα ονόματα χώρου στα οποία είναι αναρτημένος ο διαδικτυακός τόπος αποτελούν περιουσιακά αγαθά άδεια του AlemaxToys.gr. Η εταιρία επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων που αφορούν την χρήση επί των ανωτέρω περιουσιακών αγαθών της.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα περιεχόμενα στην ιστοσελίδα του AlemaxToys.gr προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα κείμενα, ο σχεδιασμός, τα γραφικά υπόκεινται στην αποκλειστική άδεια του AlemaxToys.gr. Η αναπαραγωγή της σελίδας μας επιτρέπεται μόνο για τον καθορισμό της επικοινωνίας των επιχειρήσεων ή επικοινωνία με το AlemaxToys.gr. Αντίγραφα, ακόμη και σε τροποποιημένη μορφή, ιδίως στην περίπτωση του φωτογραφικού και κινηματογραφικού υλικού δεν επιτρέπεται χωρίς γραπτή άδεια από το AlemaxToys.gr. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Η εταιρία επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων που αφορούν την χρήση επί των ανωτέρω περιουσιακών αγαθών της.

Προσωπικό απόρρητο

Αντίγραφο γνωστοποίησης του Προσωπικού Απόρρητου μπορείτε να βρείτε στο κάτω εδώ.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του AlemaxToys.gr και του μέλους / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Όλες οι τροποποιήσεις των όρων χρήσης αποτελούν τμήμα της συμφωνίας αυτής εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στην αρχική συμφωνία.

Για κάθε διαφορά που απορρέει από την χρήση των υπηρεσιών ή και για κάθε άλλο λόγο ανάμεσα στον χρήστη και την εταιρία, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια Αθηνών.

Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης, ανάμεσα σε χρήστη και την εταιρία, ο πρώτος υποχρεούται, πριν κινήσει οιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσει με την εταιρία εντός 15 ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων. Η παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στον χρήστη/συνδρομητή και την εταιρία.

Αυθεντικό κείμενο των παρόντων όρων χρήσης και κανονισμού λειτουργίας είναι το πρωτότυπο κείμενο στην ελληνική γλώσσα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για κάθε πληροφορία, ερώτημα και υποβολή παραπόνου, παρακαλούμε θερμά να χρησιμοποιήσετε την επιλογή “Επικοινωνία”.